Iskam.net - Дигитализация на бизнеса ползи и перспективи https://iskam.net/NOVO,digitalen-marketing/DIGITALIZATSIYA-NA-BIZNESA-POLZI-I-PERSPEKTIVI/ Дигитализацията на бизнеса е съвременна тенденция, водеща до развитие на брандовете. Позиционирането онлайн е естествено явление, настъпващо в резултат на технологичния скок и появата на цифровите технологии. Внедряването на социалните мрежи и изобретяването на иновативен инструментариум превърнаха дигиталния маркетинг в добре функционираща машина. Нейният механизъм обаче е сбор от техники, инструменти и канали за правилно позициониране и досег до правилните пазарни сегменти. Thu, 28 Sep 2023 04:23:15 UTC en